Asociația

Farmecul Vieții

Sa dăruim

dragoste si grijă!

„Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru.” — Platon

Cum ne poti ajuta?

Prin DONAȚII sau SPONSORIZĂRI

01

De ce este nevoie de noi

Copiii din Romania au de 2 ori mai putine sanse sa se recupereze decat cei din tarile occidentale, din cauza absentei aparaturii moderne pentru a perimite existenta unor servicii medicale de calitate.

02

Ce am făcut până acum

 – Campania ”Daruieste tuturor din putinul tau!”

– Spitalul de copii Sfanta Maria Iasi

– Alte actiuni umanitare

Contactați-ne!

Completați cu datele dvs pentru a lua legătura cu noi.

* Veți fi contactat în cel mai scurt timp.
Vă mulțumim!

03

Ce vrem să facem

  • Să continuăm să renovăm și modernizăm clinicile/spitalele, în special secțiile de oncologie
  • Să milităm în continuare pentru drepturile copiilor bolnavi de cancer, să facem auzite piedicile de care se lovesc acești copii când vine vorba de a avea acces la un tratament care să le crească șansa la viață, pentru că știm că se poate face mai mult și știm că prin implicarea a cât mai mulți dintre noi schimbările în bine vor apărea. Nu trebuie să uităm: COPIII NU POT LUPTA SINGURI ÎMPOTRIVA CANCERULUI

partenerii noștri

Cei mai buni prieteni ai Asociației…

partener spital sf maria iasi

Noi ne implicam si puteti sa ne fiti alaturi!

Cum ne poti ajuta in functie de statutul pe care il reprezinti: prin DONATIE sau SPONSORIZARE.

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din IMPOZITUL PE PROFIT, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 ianuarie al anului următor)

Pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile  în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie).

Persoanele fizice pot dona  folosind  formularul E230, si prin donatii direct in contul asociatie.

Formularul se completează  şi se depune de către persoanele fizice care realizează  venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații :

  • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările  şi completările ulterioare  şi solicită  restituirea acestora ;
  • optează  pentru virarea unei sume reprezentând până  la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult; Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
  • contribuabilii solicită  deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Termenul de depunere până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare. Originalul se depune la:

  • organul fiscal în a cărui rază  teritorială  contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  • organul fiscal în a cărui rază  teritorială  se află  sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice; ‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
  • In format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Sigla_Farmecul_Vietii

Proiecte

Finalizate

În desfășurare

farmecul vietii

Info

Non-Governmental Organization
CUI 41593061
Pța. Voievozilor, nr.19